Frelse 1-2-3

Slik blir du en kristen:

Bibelen sier i Romerne 10:10: “For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse”

Du kan bli frelst, en kristen, nå ved for eksempel å be denne frelsesbønnen høyt:

”Jesus, jeg tror at du døde for mine synder og stod opp fra de døde. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Frels meg, fyll mitt hjerte med den Hellige Ånd!”

Hvis du har bedt denne bønnen nå, så er du frelst. Det er nå viktig at du kommer inn i et fellesskap med andre kristne. Derfor bør du ta kontakt med en evangelisk menighet som tror på den beslutningen du nå har tatt om å følge Jesus. Du kan også ta kontakt med pastoren.no på mailadresse torstein@pastoren.no.