profeti

Nidkjærhet for Jerusalem

Mar 8th, 2015 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, Sakarja, [forsiden], [pastoren.no], profeti

Jeg har akkurat lest gjennom kapittel åtte i Sakarja fra flere forskjellige bibeloversettelser. Det første som slår meg er Guds nidkjærhet for Jerusalem. Han sier: “Jeg brenner for Sion med stor lidenskap, med stor harme brenner jeg for henne”, og videre “Jeg vender tilbake til Sion, jeg vil bo i Jerusalem”. Videre gir han løfter [...]Sakarjas bok – et “dypdykk”

Feb 25th, 2015 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, Sakarja, [forsiden], [pastoren.no], profeti

Jeg skriver denne artikkelen i forbindelse med vår første “Dypdykk”-samling onsdag 26. februar. Hensikten med disse samlingene er som navnet tilsier at vi skal gå dypere inn i tematikker. Når vi samles på søndagene har vi fokus på fellesskap og oppbyggelse, og undervisningen tilpasset dette formålet.
“Dypdykk” derimot er for deg som ønsker å gå i [...]Rettferdighet og barmhjertighet

Feb 22nd, 2015 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, Sakarja, [forsiden], [pastoren.no], profeti

Vi har bevegd oss gjennom Sakarjas bok kapittel for kapittel. Mye av det vi har lest har oppmuntret oss, andre avsnitt har kanskje heller forvirret oss, eller i det minste skapt undring.
De første seks kapitlene gjengir åtte syner som profeten mottok fra Herren. Noen av disse tekstene er langt fra enkle, og har vært diskutert [...]“ProfeTITT” – en kort titt på Bibelens profetier (38)

Dec 20th, 2010 | By Torstein-Laila | Category: Daniels bok, [forsiden], [pastoren.no], profeti

“Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.” Daniel 9:26
“And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for [...]“ProfeTITT” – en kort titt på Bibelens profetier (37)

Dec 13th, 2010 | By Torstein-Laila | Category: Daniels bok, [forsiden], [profeten.no], profeti

“Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.” Daniel 9:26

“And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for [...]“ProfeTITT” – en kort titt på Bibelens profetier (36)

Dec 6th, 2010 | By Torstein-Laila | Category: Daniels bok, [forsiden], [pastoren.no], profeti

I forrige artikkel så vi kort på vers 25 i Daniels bok. I dag skal vi studere vers 26, men først en kort liste over de ulike dekretene som omhandler Jerusalem:
Det er nedtegnet tre dekreter angående Jerusalem:
- Kyrus II i år 536 f.Kr. Dette dreide seg om gjenoppbygningen av templet.
- Dairus i år 521-486 f.Kr.
- [...]“ProfeTITT” – en kort titt på Bibelens profetier (35)

Dec 1st, 2010 | By Torstein-Laila | Category: Daniels bok, [forsiden], [pastoren.no], profeti

“Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og ombygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel.” Daniel 9:25
“Know therefore and understand, [...]“ProfeTITT” – en kort titt på Bibelens profetier (34)

Nov 15th, 2010 | By Torstein-Laila | Category: Daniels bok, [forsiden], [profeten.no], profeti

“Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.”
“Seventy weeks are determined for thy people, and for thy [...]“ProfeTITT” – en kort titt på Bibelens profetier (33)

Nov 11th, 2010 | By Torstein-Laila | Category: Matthew Henry, [forsiden], [profeten.no], profeti

“Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.
Seventy weeks are determined for thy people, and for thy [...]“ProfeTITT” – en kort titt på Bibelens profetier (32)

Nov 1st, 2010 | By Torstein-Laila | Category: Daniels bok, [forsiden], [profeten.no], profeti

Vi tar fatt på kanskje bibelens mest kjente Messianske profeti, ofte kalt “Daniels sytti årsuker”. Vi føler oss ikke forpliktet til en bestemt tolkningmodell (“konservativ” eller “tidshusholdning”), men henter inspirasjon fra ulike fortolkere, og løfter frem åndelige sannheter for å styrke og oppmuntre de troende.
Vi ønsker å være mest mulig nøyaktige i dette arbeidet, og [...]