Om oss

Torstein Møller, leder for pastoren.no

Hensikt
Pastoren.no har til hensikt å styrke de troende. Dette gjør vi først og fremt ved å undervise Guds Ord i form av artikler og andre media.

Apologi
Parallelt tar vi også opp temaer som er relevante i forhold til vår tro. Kreasjonisme, antisemittisme, det Profetiske Ordet og Bibelens integritet er hovedtemaer.

Forutsetning
Denne bloggen er en del av www.pastoren.no.
Den enkelte forfatter eller foreleser er selv ansvarlig for de synspunkter som fremlegges.
I de tilfeller hvor artikler er oversatt fra andre kilder, er ikke pastoren.no nødvendigvis ansvarlig for alle synspunkter som fremkommer.

Ikke en vitenskaplig side
Pastoren.no hevder ikke å være en vitenskapelig side. Derimot gjengir vi gjerne vitenskapelige artikler.
Vår målsetning er å styrke de troende ved å fremlegge vitenskapelige fakta, og argumenter for skapelse, og andre sentrale bibelske sannheter.

Kristen lesergruppe
De fleste av våre lesere tror allerede alt har sitt opphav i en intelligent arkitekt og skaper.
Vi bruker vår demokratisk rett til å ytre vår overbevisning, og lever godt med at andre har et annet syn.

Pastor og bibelinstruktør
Torstein Møller har tidligere arbeidet som pastor for Levende Ord Kristiansand.
Han har også flere års erfaring som bibelinstruktør, og som assisterende pastor for Kristiansand Bibelsenter. Han har vært gift med Laila i over tjue år, og er far til tre gutter. Torstein er i dag pastor for Foursquare Kristiansand.