Utrustet til å tjene og vise barmjertighet

Feb 28th, 2016 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, [forsiden], [pastoren.no]

“Et inkluderende fellesskap som utruster mennesker til å betjene andre, og vise barmhjertighet.”

De siste uke har jeg oppholdt meg mye i Paulus brev til Korinterne. Det er spesielt versene som berører den hellige ånd som har truffet meg.
Det er to sider ved dette. Den ene siden er gavene som den hellige ånd gir til menigheten, og det andre er personen den hellige ånd.
Den hellige ånd er Gud. Han er en person. Og det er på grensen til utrolig, men vi er et tempel for den hellige ånd

1. Korinterbrev 6:19 Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.

Jeg har bedt til Gud om at den hellige ånd må fylle meg på nytt, at Guds nærvær må være i templet (min kropp). Det er et sterkt ord, men vi snakker om en form for inkarnasjon. Ikke som da Gud ble menneske i Jesus, men det er paralleller.

Jeg leste 2. Korinterbrev 3 i dag.

3 For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.

7 Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt. 8 Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra Åndens tjeneste?


Kjærlighet og nådegaver

Vi kan se på de åndelige gavene (beskrevet i 1. korinterbrev 12 og 14) med en “teknisk” innfallsvinkel. Som bibellærer er det fristende å undervise om de enkelte gavene, og hvordan de funger. Det er absolutt en tid og sted for slik undervisning.
Min innfallsvinkel i dag er personen den hellige ånd. Når vi hører en profeti, en tungetale, eller en annen åndelig gave, er det personen den hellige ånd som virker.

Jeg har tenkt på hvor viktig det er for oss som er Foursquare å betone fellesskapet med ånden. Jesus betjente mennesker med åndelig kraft.

Apostlenes gjerninger 10:38
Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Trøst

Den hellige ånd er også vår trøst. Ikke for at vi skal bli passive, men for at vi skal kunne holde ut lidelser. Paulus taler om sitt behov for trøst. Vi behøver også trøst. Dette bare understreker hvor viktig fellesskapet med en hellige ånd er.

2. korinterbrev 1:3-4

3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst!  4 Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.

Filiperne 2: 1

Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet,

Kjærlighet

Når jeg leste i 1. korinterbrev for noen dager siden, og kom til kapittel tretten som er det stor “kjærlighetskapitlet” ble jeg sittende å tenke over disse sannhetene. Det ble til at jeg mediterte og bekjente noen av versene. Kjærlighet slik Gud beskriver det er konkret. Den kan oppfattes, den er mer enn en følelse. Jeg tror det er her vi må starte. Gud må virkelig få fylle oss på nytt med sin kjærlighet. Vi vet at “Gud er kjærlighet”, og derfor er den hellige ånd “kjærlighetens Ånd”.

Jeg leste noen vers i 1. korinterbrev 13 og 14, og beveget med derfra til Galaterbrevet 5.22

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!

Åndens første frukt er kjærlighet. Bibelen sier at kjærlighet er lovens oppfyllelse, og at alt “henger” på dette.

Matteus 22: 36-40

36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Å våre åndsfylt handler om å være utrustet til å betjene mennesker vi møter. Når denne Gudommelige kjærligheten dominerer oss er vi i stand til å bevege oss i åndens gaver, trøste, viste kjærlighet og barmhjertighet.

Til slutt:

I dag skal vi dele oss opp og lese 2. Korinterbrev 2:6-8 sammen. Deretter vil jeg at dere skal snakke om hvor grensen går for hvor mye kjærlighet vi kan vise mennesker. Forhistorien til disse versene finner vi i 1. korinterbrev hvor Paulus formaner kirken fordi et av medlemmene hadde syndet grovt.

TM


Leave Comment

You must be logged in to post a comment.