Julen

Dec 13th, 2015 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, [forsiden], [pastoren.no]

Julen handler for meg om å være takknemlig. Vi har så mye i dette landet. Vi lever i en luksus som mennesker i andre deler av verden bare kan drømme om. Vi har trygge grenser, vi har ikke opplevd krig på over 80 år. De siste 40 årene har nasjonen Norge blitt et av de rikeste i verden. Jeg takker Gud hver dag for det livet vi har her i Norge.

Det store mysteriet

1. Tim. 3:16
Samstemt bekjenner vi at gudsfryktens mysterium er stort.

Han ble åpenbart i kjøtt og blod,
rettferdiggjort i Ånden,
sett av engler,
forkynt for folkeslag,
trodd i verden,
tatt opp i herlighet.

I julen er vi opptatt av “Det lille barnet”. Hele norge kjenner historen om Jesus som ble født i en stall i Betlehem. Noen ganger ser jeg at denne historien kommer litt i skyggen av våre tradisjoner. Historien om Jesus er ikke eventyr. Det er genuin historie. Til forskjell fra andre religioner er vår tro knyttet til historiske steder, personer og datoer. Jeg visualiserte meg gjennom “juleevangeliet” denne helgen og prøvde se for meg hvordan det må ha vært.

Det er helt vidunderlig å tenke på at en sen kveld for ca. to tusen år siden ble det født en liten gutt i en stall i Betlehem. Denne gutten forandret verden som ingen andre. Ingen ante noe, borsett fra foreldrene som forsto at det var noe spessielt med denne gutten. Ved flere anledninger hadde foreldrene fått gudommelig varsler.
Før Maria ble gravid fikk hun et varsel av engelen Gabriel. Og nå når gutten ble født varslet en engleskare hyrdene på marken om at en frelser var født.

Skriftene

De jødiske Skriftene hadde lenge profetert om dette barnet.

Mika 5:1-2

Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.

Derfor skal han overgi dem,
helt til tiden er kommet da hun som skal føde, har født.

For jødene var det ingen overraskelse at Messias ble født i Betlehem. Dette var Kong Davids by. Men at hans fødsel skulle bli så unselig kunne vel ingen se for seg.

Jesus ble født i en stall, lagt i en krybbe. Kan det bli simplere. Og når Gud vil varsle om at Messias var født åpenbarte han seg for en gruppe sauegjetere på markene. Hva betyr dette? Gud er opptatt av mennesker. Han gikk ikke til “de rike og berømte”, eller til de som har makt og innflytelse. Nei han åpenbarer seg for vanlige mennesker.

Gud kom

Mennesker har alltid vært opptatt av eksistensielle spørsmål. Det beste med juleevangeliet er at Gud kom til oss. I alle religioner gjelder det å leve opp til en religiøs standard. Denne kan utrykke seg på mange måter. For noen er det dietter, bønnetider, studier, pilgrimsreiser.

Evangeliet handler om det motsatte. Nemelig at Gud kom til oss. At han ble født som et menneske. Han ble vår stedfortreder. Når vi ikke kunne nå opp til ham, kom han til oss.

Stolthet

Å tro på Jesus Kristus handler grunnleggende om å gi opp. Det handler om å overgi herredømme over eget liv, og sette sin tillit til en som er større. Vi klarer aldri å leve opp til Guds standard for rettferdighet. Vi har kun en mulighet, nemlig at ta imot rettferdighet som en gave. Det Nye Testamente taler mye om dette.

“Det Sanne Lys”

Johannes 1

9 Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

10 Han var i verden,
og verden er blitt til ved ham,
men verden kjente ham ikke.

11 Han kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham.

12 Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

13 De er ikke født av kjøtt og blod,
ikke av menneskers vilje
og ikke av manns vilje,
men av Gud.

14 Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»

16 Av hans fylde har vi alle fått,
nåde over nåde.

17 For loven ble gitt ved Moses,
nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Forsoningen

Hvorfor ble Jesus født? Jesus var oppfyllelsen av profetiene om Messias. Helt fra 1. Mosebok taler Skriftene om Han som skulle komme. Jesus kom for å skaffe forsoning mellom Gud og mennesker.

Kol. 1:15-20

15 Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte.

16 For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
makter og åndskrefter –
alt er skapt ved ham og til ham.

17 Han er før alt,
og i ham blir alt holdt sammen.

18 Han er hodet for kroppen, som er kirken.
Han er opphavet,
den førstefødte fra de døde,
så han i ett og alt kan være den fremste.

19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,

20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
det som er på jorden, og det som er i himmelen,
da han skapte fred ved hans blod på korset.

Abraham

For omtrent 3500 år siden bar Patriarken Abraham sin sønn til alteret for å ofre ham. Gud hindret at dette skjedde, men Abraham viste at han var villig. Gud hadde en pakt med Abraham, og når Abraham var villig til å ofre sin sønn ville Gud også ofre sin. Historien om Abraham og Isak har mange profetiske bilder. Først og fremst taler historein om Faderen som offret sin sønn.

Dette er vår tro.

Minnene

Julen gir oss en unik mulighet til å vise omsorg og kjærlighet. Familen er også viktig. Vi aner ikke hvor mye det betyr for barna med disse høytidene. Det skaper så mange gode minner for dem. Jeg møter undommer som ikke har det kjekt i julen nettopp fordi de kommer fra familier hvor ting har gått i stykker. Selv blir jeg beveget når jeg tenker tilbake på min barndoms jul. Det er vidunderlige minner.

La oss ta vare på hverandre disse dagene, vise godhet, og dele vår tro når anledningen byr seg.

TM

Leave Comment

You must be logged in to post a comment.