Johannes åpenbaring

Nov 1st, 2015 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, [forsiden], [pastoren.no]

Skriftlesning: 2. Pet. 1:19-21, Åp. 1:3, Da. 12:8-10

Den siste tiden har jeg lest og lyttet mye til Johannes Åpenbaring. Boken lover en velsignelse til alle som leser, studerer og tror på bokens budskap. Mange kristne får nærmest en “shut down” bare de hører ordet Johannes Åpenbaring. Med det mener jeg at de tenker at boken er så vanskelig at vi kan like godt gi opp å forstå den. Men saken er at store deler av boken faktisk er veldig enkel å forstå. Visst er det deler av boken som er krevende, men den største delen kan alle som leser forstå.
Det finnes ulike tolkninger av Johannes Åpenbaring, og flere “endetidssyn” (teologisk ståsted). Disse kan være litt vanskelige å gripe fordi det er så mange fremmede og vanskelige ord.
Vi behøver ikke sette oss selv i bås, og forsvare vårt syn med nebb og klør. Derimot gir det en trygghet å vite hva man tror i møte med en usikker fremtid.
Og en usikker fremtid er nettopp hva vi ser når vi leser Johannes Åpenbaring. De første kapitlene beskriver menigheten, og slik mange ser det, også menigheten gjennom tidene. Selv om Johannes adresserte sine hilser til datidens kristne i områder som f.eks. nåværende Tyrkia, er det mange bibelforskere som kjenner igjen kirken gjennom tidene i disse tekstene. For eksempel hvordan kirken ble forfulgt i den første tiden, og hvordan den siste menigheten vil kjennetegnes av frafall.

Litt lengre ut i teksten, i det fjerde og femte kapitlet, skifter teksten til en scene fra himmelen. Profeten får se Guds trone, de 24 eldste, de fire livsvesnene, og Jesus som Guds lam. Det er bare en som er verdig til å åpne den lille boken med sju segl. Nemlig han som gav sitt blod for menneskeheten.

Noen tror at menigheten vil være rykket bort til himmelen på denne tiden, mens andre tenker at den fortsatt er på jorden. Uten tvil vil det være millioner av mennesker som kommer til tro under de prøvelsene som kommer, men personlig tror jeg at Jesus Kristus vil komme i skyene å hente sin brud (kirken) på et tidspunkt før, eller tidlig i trengselstiden. Men etter dette vil evangeliet fortsatt forkynnes. Vi leser for eksempel om engler som proklamerer evangeliet til mennesker på jorden.

Dom

Det sies at det drepes en kristen hvert femte minutt. Åpenbaringen handler om Guds dom. Gud skal dømme jorden og dens innbyggere for alt uskyldig blod de har utgytt. Gud er kun Gud om han er rettferdig, og det innebærer at han må ta hånd om all urett, og sørge for at rettferdighet fullbyrdes. Når jeg leser Johannes Åpenbaring har jeg vanskelig for å tro at menigheten skal dømmes med de urettferdige. Jesus henter sin brud i rette tid, og jeg tror ikke vi skal måtte gå gjennom all den lidelse som kommer.

Kometer og solformørkelse

De tidlige kapitlene beskriver hvordan trengselen skal starte. Etterhvert som seglene brytes vil det være påfølgende katastrofer. Innledningsvis vil det være krig, konflikter og hungersnød, pest og død, og en økt mengde martyrer.
Når det sjette seglet brytes kommer den første store naturkatastrofen. Himmellegemer vil treffe jorden, og sol og måne vil bli formørket for en tid. Det sjette seglet vil være så konkret at man ikke kan fornekte det.

Stillhet

Før det sjuende seglet brytes leser vi om en skare av mennesker som er vasket rene i lammets blod, og om de 144 000 jødiske vitnene.

Det sjuende seglet, og de sju trompetene

Det sjuende seglet effektueres i sju faser, og hver av disse innledes ved at en engel blåser i en trompet. Den første trompeten etterfølges av hagl, ild og blod, den andre av en komet (tilsynelatende), den tredje at et himmellegeme som faller til jorden og forgifter vannkildene, den fjerde skaper solformørkelse.

Plagene som følger den femte og sjette trompet beskrives av profeten som ulike uhyrer som plager menneskeheten. Profeten ser noe som han beskriver som gresshopper og hester. Disse har hoder og føtter, og haler som minner om  villdyr. Uansett hva dette dreier ser om er hovedpoenget at disse slår menneskene med forferdelige plager.

Dette er ikke behagelig lesning. Vi skal huske at de som kommer under disse forbannelsene  er mennesker som beskrives som onde, og uvillige til å vende om. Midt i dette kaoset vil mange mennesker komme til tro, disse vil bli forfulgt, og mange vil måtte lide martyrdøden.

De to vitnene

Det er på denne tiden de to vitnene står frem i Jerusalem, men det skal vi snakke mer om en annen gang.

Til slutt

Åpenbaringsboken er ikke politisk korrekt, og mange synes det er vanskelig å forholde seg til all den ulykke og elendighet som boken beskriver. Likefullt ser vi hvordan populærkulturen stadig kommer med filmer om endetid, apokalypse, flodbølger og katastrofer. Dette er temaer som alltid har opptatt mennesker. Mange mennesker frykter fremtiden, og lever med en underliggende frykt om undergang og katastrofe.

Bibelen skiller seg ut fordi den gir mennesker håp midt i katastrofene. Selv om alt går under er ikke alt over. Gud tilbyr et evig håp for alle som vil tro. Ingen behøver å gå fortapt. Uansett hvor galt det blir her, er det alltid en åpen vei for alle som søker.

TM

Bønn og samtale:

- Hvilket forhold har du til Johannes Åpenbaring?

- Hvor viktig tror du denne boken er? Gi begrunnelser for ditt syn.

- Ønsker du en større forståelse av boken, og hvordan tror du evt. dette best kan gjøres?


Leave Comment

You must be logged in to post a comment.