Troshelter

Aug 16th, 2015 | By Torstein-Laila | Category: BLOGG, [forsiden], [pastoren.no], oppbyggelse

Når jeg forberedte meg for husmøte i dag tok jeg meg selv i å tenke på en av de kjente “trosheltene” i nyere tid. I hver generasjon ser vi hvordan Gud har brukt mennesker på en unik måte. Vi leser bibelen og blir inspirert av helter som David, Elias, Moses, Daniel, osv. Men disse bibelske heltene er ikke “slutten på historien”. Snarere er deres historie ment å inspirere og lære oss slik at vi kan leve vårt liv bedre. Alt som tidligere er skrevet, er skrevet til vår lærdom. Vi behøver ikke gjenta de feiltrinn som våre helter gjorde. Vi kan heller ta lærdom når vi ser hvilken pris de betalte for sine feiltrinn.

Forbilder

Og på samme måte kan vi la oss inspirere av deres seire. Bibelhistoriene, og historiene til kristne mennesker i nær fortid kan vekke tro i oss. Det er ikke meningen at vi skal mimre eller romantisere tidligere helter. Bibelen taler om forbilder, og om hvordan vi skal følge i fotsporene til de som har gått foran. Noen tradisjoner skal nettopp forbli tradisjoner, og overleveres til nye generasjoner.

Stil og kultur

Det er lett å kopiere stil og fakter. Vi ser hvordan populærkulturens forbilder blir imitert. Men en slik kopiering er gjerne bare på overflaten. Vi behøver ikke imitere menneskers stil eller fakter, men derimot kan vi la oss “smitte” at deres tro, verdier, og livsførsel.

Fedre og mødre

Som far ønsker jeg ikke at mine barn skal snakke som meg, kle seg som meg, og kopiere mine fakter. Derimot ber jeg til Gud om at de skal føre videre noen av de verdiene, og den troen jeg har. Vi snakker med andre om om indre verdier.

Jeg sier dette for å lage et “bakteppe” for det jeg vil snakke om i dag.

Når jeg ble en kristen for 25 år siden var menighetene litt anderledes. Våre forbilder var ikke de samme som i dag, og kulturen og stilen var også litt anderledes. Laila og jeg gikk på Livets Ord Bibelskole, og vi var medlemmer i en “Trosmenighet” i Kristiansand. Våre helter på den tiden var hovedsaklig de som preget trosmenighetene. En av disse het Smith Wiggelsworth.

“The Apostle of Faith”

Det er facinerende å lese om mennesker som har skilt seg ut fra mengden. Det burde vært lagd en Hollywood film om Smith Wiggelsworth, men Hollywood har aldri vært flinke til å lage biografiske filmer at helter at denne typen.

Jeg har ikke studert denne mannens liv i dybden, men har lest noen bøker om og av ham, samt hørt historier av mennesker som har møtt ham, eller studert hans liv.

Jeg husker en bok jeg leste tidlig på 90 tallet, hvor han forteller om sin bakgrunn som en vanlig rørlegger, om åndsdåpen, og hvordan ham mister kona altfor tidlig i livet.

Levde i tro

Smith var ikke en mann som kun underviste om tro. Hele hans liv var preget av tro. Dessutten levde han også på mange måte som en “munk” i den forstand at han viet seg helt til “Ordet og bønnen”. En av dem som møtte Smith Wiggelsworh var Lester Sumrall. Jeg husker at Lester fortalte at han som ung mann før 2. verdenskrig var hjemme hos Smith. Når han banket på døren, og Smiths så at Lester hadde med seg en avis fikk han beskjed om at han var velkommen inn dersom avisen ble igjen utenfor huset. Smith levde m.a.o. på mange måter “asketisk” og veldig annerledes. Han kunne ikke lese før han ble kristen, og hadde store problemer med stamming. Han tok et valg som ung kristen om at han skulle lære å lese, og at Bibelen var den eneste boken han skulle lese.

Levde i bønn

Smith ble en gang spurt om hvor ofte han bad. Hans svar var at det sjelden gikk mer enn femten minutter uten at han bad. Smith levde i intim dialog med sin Gud. En av historiene om ham var at ved noen tilfeller kunne rommet han bad i bli så ladet at Guds nærvær at de han var sammen med ikke klarte å være der. Smith Wiggelsworth var helt sikker ikke en fulkommen mann, men uten tvil helhjertet og innvidd.

Hvorfor historien om Smith?

Jeg snakker om Smith Wiggelsworth fordi han er et eksempel på en “troshelt” som Gud brukte i sin generasjon fordi han ville styrke menigheten.

Guds intensjon var ikke av vi skulle “tenke og mene”, eller gi “stilkarakterer”, men at vi skulle fange essensen i hans budskap.

Tro

Og hva var essensen i denne mannens liv og budskap. På den offisielle nettsiden står følgende: “Dyp intimitet med sin Himmelske Far, og kompromissløs tro på Guds Ord førte til spektakulære resultater og satte et eksempel for alle sanne troende.”

Hva med oss?

Smith Wiggelsworth søkte å leve som sitt forbilde Jesus Kristus. Smith var en apostel, og det var Jesus Kristus som var kilden til hans liv og budskap.

Jesus utfordrer oss gang på gang til å våge å tro. Han sier ingen ting er umulig for den som tror, og at tro flytter fjell. Hver enkelt av oss opplever motstand og kamp. Jesus sier at dersom vi tror skal ingen ting være umulig for oss. Det en denne enkle tilliten om at Gud kan forandre omstendighetene når vi våger å tro.

Vi behøver ikke forbli offer, men kan reiser oss opp i tro og befale en endring. Jesus viste oss ved flere anledninger hvordan troen endrer ting. Jeg ønsker med dette å si at det er ikke over enda. Uansett hva du står i kan du få en forandring. Ved tro og utholdenhet blir løfter oppfylt.

Dagens bibelord er naturlig nok hentet fra Markus 11. Dette er et blant de mest siterte vers om tro.

Markus 11: 22-26

“Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud! Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres”.

TM

Tags: , ,

Leave Comment

You must be logged in to post a comment.