Rettferdighet og barmhjertighet

Feb 22nd, 2015 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, Sakarja, [forsiden], [pastoren.no], profeti

Vi har bevegd oss gjennom Sakarjas bok kapittel for kapittel. Mye av det vi har lest har oppmuntret oss, andre avsnitt har kanskje heller forvirret oss, eller i det minste skapt undring.
De første seks kapitlene gjengir åtte syner som profeten mottok fra Herren. Noen av disse tekstene er langt fra enkle, og har vært diskutert grundig av bibelforskere. Historien vil til slutt være vår beste fortolker av profetier. Jesus sier selv noe slik som “når disse ting går i oppfyllelse skal dere forstå…….”.
Vi har kommet til kapittel sju, og i motsetning til de seks foregående er temaet konkret og enkelt. Bakgrunnen er noen ambassadører som kommer fra Babylon for å besøke Jerusalem. De ønsker å få svar på om de skal forsette tradisjonen med å faste på enkelte dager. Disse fastene var først og fremst til minne om historiske hendelser, bl.a. Jerusalems fall i 586 f.kr.

Hele Skriften

“Hele Skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom…” 2 Tim. 3:16.
Det er helt greit å ha sine favorittbøker, men vi må ikke glemme at vær eneste bibelbok har noe å lære oss. Derfor er det viktig at vi ikke hopper over tekster vi ikke forstår, eller ikke liker. Det er visdom å finne i HELE Skriften.

Det første vi kan lære er det enkle faktum at disse ambassadørene kom. At det tok den lange reisen fra Babylon til Jerusalem sier mye. Først at de anerkjente Jerusalem, og det restaurerte templet, som “åndelig hovedstad”. Dernest at de anerkjente prestene og profetene. Det står at de kom for søke Gud i hans hus, og for å rådføre seg med prestene og profetene.
Gud satte ulike gaver i menigheten (Efeserne 5). Vi behøver alle disse for å bli de Gud skapte oss til å være.

Ritualer betyr lite

Alle kirker og menigheter har ritualer. Noen legger mer vekt på dette enn andre. Det er de tomme, livløse, ritualene som er problemet.
Jesus oppfordrer oss til å faste. Problemet her er motivet. Gud stiller spørsmål ved folkets motiver. Mennesker lar seg kanskje imponere av “åndelige øvelser” – Gud blir ikke imponert. Vi vet fra historien at før jødene mistet landet praktiserte de offer og ritualer som Moses hadde foreskrevet. Men de blandet dette med avgudsdyrkelse. De trodde det var nok å ta vare på ritualene, men Gud sier et sted at han er lei av, og nærmest avskyr folkets tomme gudsdyrkelse. Til slutt blir jødene beseiret og deportert.

Barmhjertighet og omtanke

Gud ser etter rettferdighet, barmhjertighet og medfølelse. Han etterspør omsorg for de svake, og nestekjærlighet. Dette var mangelvare i Israel, og nettopp derfor mistet de landet og templet. Folket var blitt forherdet, og hjertene var harde som stein. Dette var den reelle årsaken til Israels fall. De ble ikke beseiret av en ytre fiender selv om det så slik ut. De ble beseiret fordi deres åndelige liv døde, fordi de ble forherdet, og nektet å lytte til profetene som advarte dem.
TM

Leave Comment

You must be logged in to post a comment.