Tjenestegaver kan skape åndelig vekst og modenhet

Apr 29th, 2011 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, [forsiden], [profeten.no], oppbyggelse

Kilde: www.everydaychristianity.com

11 Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, 13 inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, 14 for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.  15 Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus.  16 Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Efeserne 4:11-16

For noen dager siden poengterte vi i vår artikkel nødvendigheten av å lytte til forkynnelse, formaning, og råd fra såkalte “tjenestegaver”. Jesus Kristus døde for våre synder, – det vet vi, men han døde også for å gi oss “gaver” (Ef. 4: 10-11). Av den grunn bør vi ta til oss disse gavene.
Når noen skal ha en gave er det giveren som til slutt bestemmer hva han ønsker å gi. Gud hadde det beste i tankene for oss når han gav oss tjenestegavene. I det gamle testamente leser vi om konger, prester, og profeter. I det nye testamente ser vi hvordan Gud utvider med flere gaver, og samtidig endrer noen funksjoner hos de etablerte.

Jeg tror mange kristne dessverre lar sitt kjøtt (kroppens pasjoner, tanker, impulser, natur, osv) dominere dem, og at dette er en stor årsak til at de ikke aktivt tar til seg av de ulike tjenestegavene. Slik teknologien ligger til rette i vårt vestlige samfunn kan man undre seg på hvilke undskyldninger man har for å ikke ha et forhold til disse gavene?

Løftene
Efeserbrevet lover fremgang for kristne som drar nytte av tjenestegavene. Faktisk sier Paulus at disse er med å skape vekst, stabilitet, fokus, fasthet og rettning.

Vi gjenngir noen fraser fra King James Version:

 • “For the perfecting of the saints……..”. Ordet “perfecting” betyr “complete furnishing”.
  Tjenestegaver kan hjelpe deg til å bli “fullstendig utrustet” til det oppdraget og kall som ligger på livet ditt.
 • “Unto a perfect man…….”.
  Ordet “percect” betyr her “komplett”.
 • “Unto the measure of the stature of the fullness of Christ……….”
  Dette er radikalt! Vi har potensiale til å vokse opp til Kristi “metre“, opp til hans “mål”. Han er malen, vår målestokk, og vi oppfordres til å vokse opp til det nivå av modenhet han har!
  “Stature” betyr “modenhet”, med andre ord er målet å vokse til Kristi fulle modenhet.

Religiøse mennesker forkaster tanken på at vi kan vokse opp til Kristi modenhet, men det forandrer ikke det faktum at Skriften oppfordrer oss til å sikte “himmelhøyt”. Vi skal huske på Paulus, og hvilken modenhet vi ser hos ham. Spørsmålet blir hvem som skal være vår målestokk dersom ikke Kristus? Mennesker kan være forbilder for oss, men Kristus er vår målestokk, og vi ønsker å bli som ham.
Denne veksten er koblet til tjenestegavene, og uten hjelp fra disse vil vi heller aldri kunne nå vår fulle potensiale.

Vennlig hilsen
din bror i Kristus

Torstein

Tags: ,

Comments are closed.