“Si det – se det”

Apr 1st, 2011 | By Torstein-Laila | Category: [forsiden], [profeten.no]

Man blir imponert av Paris. Spesielt fra utsikten i Eiffeltårnet. Her ser man hvor stor byen er, og de enorme bygningsmassene. For noen timer siden var vi på rundtur på Ludvig XIV av Frankrike slott. Slottet er imponerende, men hans voldsomme egoisme gjør at man sitter igjen med en dårlig «smak». Hva hjelper de om man har en slik rikdom, dersom man er fanget i sin egen selvsentrering?

I dag har jeg tenkt på de kjente versene i Markus 11:22-24:

«Ha tro til Gud! 23 Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! – og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje. s24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. »

Jeg har lagt merke til at kristne i mange sammenhenger forstår viktigheten av lovsang- og tilbedelse. Derimot er det ikke like mange som er fortrolige med at vi også kan befale med autoritet. Vi har en kultur for tilbedelse, og en forståelse om at vi som kristne er «prester» i den forstand at vi tilber Gud. Men det nye testamente sier også at vi er «konger og prester» (Åpenbaringen 5:10). Med andre ord er vi like mye «konger» som vi er «prester».

Prester arbeider vertikalt, konger arbeider horisontalt.

Jeg møter mange kristne som bruker bønn til Gud som et «universalmiddel». Uansett hvilken situasjon de befinner seg i tenker de at bønn til Gud er løsningen. Problemet er bare at Jesus Kristus selv sier at noen ganger skal vi ta ansvar og «tale til fjellet». Han forventer med andre ord av vi skal bruke vår gudgitte autoritet, og selv ordne opp i situasjoner.
En slik praksis virker fremmed for mange troende, og derfor vegrer man seg. Men dette forandrer ikke det faktum at Jesus instruerte oss i å tale med autoritet for å endre på situasjoner.

Mange av oss er også raske til å snakke «om» problemene. Av og til kan dette være nødvendig, men vi må ikke glemme at det er først når vi taler «til» problemene at vi slipper Gud til i våre omstendigheter.

«Si det – se det»

Vennlig hilsen
Torstein

Tags:

Comments are closed.