Åndelig vekst og modehet

Apr 27th, 2011 | By Torstein-Laila | Category: Bibelundervisning, [forsiden], [profeten.no], oppbyggelse

Kilde: www.everydaychristianity.com

I dag skriver vi om teamet åndelig modenhet.

Efeserne 413-14
inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.

Bibelen bruker begreper som “manns modenhet”, “aldersmålet”, “småbarn”, “unge” og “fedre”.
Faktisk leser vi i Efeserbrevet at Kristi forsoning åpnet opp for de såkalte “tjenestegavene”, og det arbeidet disse utfører skal bidra til vekst og modning i Kristi legeme:

Efeserne 4:11-12
Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,….

Den siste tiden har jeg selv lyttet mye til en dyktig pastor- og bibellærer. Det høres kanskje rart ut, men jeg har omtrent “følt” på innsiden hvordan jeg har vokst i troen gjennom å lytte til undervisningen.

Vi vet at “Troen kommer av hørelsen”, og bibelen oppfordrer deg til å være “en god Kristi Jesu tjener, som nærer deg ved troens og den gode læres ord”.

Guds plan for deg er at du skal få næring gjennom personlig felleskap med Herren, men også ved å lytte til tjenestegavene som Han har utrustet til å styrke deg.

Vennlig hilsen
din bror i troen

Torstein

Tags: ,

Leave Comment

You must be logged in to post a comment.