“Korahs ånd”

Mar 7th, 2011 | By Torstein-Laila | Category: Matthew Henry, [forsiden], [profeten.no], oppbyggelse

Jesabel og Akab møter Elisja i Nabots vingård.

Denne søndagen talte jeg i Hverdagskirken Kristiansand over 4. Mosebok kapittel 16. Kapitlet tar for seg et opprør mot Moses ledet av Korah. I dag gjengir vi første del av denne talen. Del to kommer senere i uken.

I februar og mars har du som følger bibelleseplanen lest 4. Mosebok. Flere av historiene fra 4. Mosebok har gjort sterkt inntrykk på meg.
Jeg vil spesielt nevne kapittel seksten som jeg mener er aktuell i relasjon til menighet. Her finner vi åndelige prinsipper og advarsler som kan virke preventivt mot fraksjonsvirksomhet.

Kapittel seksten tar for seg Korah, Abiram og Datans opprør mot Moses og Aron. Historiene er nedskrevet for at vi skal ta lærdom, og viser åndelige prinsipper, fallgruver og synder som vi skal vokte oss for.

Intensjon
Min intensjon med talen i dag er å beskytte menigheten fra negativ åndelig innflytelse. For meg er det uproblematisk at det oppstår saklig uenighet i en menighet, og konflikter kan faktisk være en katalysator for nye initiativ.

Men vi må ikke være naive. Bibelen sier klart at vi har en usynlig fiende, og vi vet at han gjerne vil utnytte situasjoner til sin fordel. Derfor er det kjempeviktig at vi alle står sammen mot han som vil “stjele, myrde og ødelegge” (Joh 10:10).

Jeg ønsker med denne talen å “imunisere” menigheten mot “Korahs ånd”.

Hva mener jeg med “Korahs ånd”
Bibelen gir flere eksempler på personifisering av åndelige synder; Jesabel, Bileam (Jud 1:11), Jannes og Jambres (2 Tim 3:8).
Alt som står i Bibelen er viktig, og håndplukket av Skaperen. Historiene om disse menneskene er med i bibelen fordi de viser oss universelle prinsipper som gjelder for alle tider. Vi kan med andre ord finne elementer i disse historiene som er aktuelle for menigheten i dag. I vår tid kjemper vi ikke på samme måte mot “kjøtt og blod”, men mot de samme åndskreftene som den gang påvirket disse menneskene til å gjøre det de gjorde.

Det er en slik innflyttelse vi ønsker å “imunisere” hverdagskirken mot.

“Vær varsom plakaten”
Vi har ikke kamp mot “kjøtt og blod”. Derfor vil jeg med en gang komme men en “vær varsom plakat”: Ingen må sette et “Korah”, eller “Jesabel” stempel på mennesker i Hverdagskirken. Min intensjon med talen er på ingen måte å stigmatisere mennesker, men å beskytte menigheten mot “djevelens listige angrep”. Dette er et ansvar som Gud har pålagt en “eldste”.

1 Peter 5:2

“Mat Guds flokk som er blant dere, og ha tilsyn med den….”


Historien om Korah
Moses hadde tidligere opplevd at folket klagde, men denne gangen var angrepet mot hans lederskap av en helt annen karakter. Nå ble Moses angrepet av Korah sammen med 250 annerkjente ledere.

Vers 2:
“Og de reiste seg mot Moses, sammen med noen av Israels barn, to hundre og femti fyrster i forsamlingen, berømte og navngjetne menn i forsamlingen.”

Nå ser vi at lederskapet går imot sin egen leder. Det var tydelig at Korah søkte presteskap. Han ville, som Satan en gang i historien, opphøye seg selv til en fremskutt posisjon. Moses fikk med andre ord et konkurrerende lederskap. I Norge snakker vi om “Janteloven”, og det som skjedde her har et element av “Jante” i seg. På mange måter kan vi si at Korah, som bibelen sier var gjenstridig (Jud 11), forsøkte å avsette Moses og Aron ved å innføre et “åndelig demokrati”.

Vers 3:
“De samlet seg mot Moses og Aron, og sa til dem: “Dere tar dere altfor mye til rette, for hele forsamlingen er hellig, hver og en av dem, og Herren er iblant dem. Hvorfor opphøyer dere da dere selv over Herrens forsamling?”

Hvordan reagerer Moses
Moses reagerer på disse alvorlige beskyldningene ved å kaste seg til bakken. Han ydmyker seg, og ransaker sitt hjerte. Dette var en åndelig reaksjon fra Moses. En menneskelig reaksjon hadde vært å bli rasende, og forsvare seg selv. Moses var trygg, og overlot til Gud å avgjøre hvem Han hadde kalt.

Korah, Datan og Abiram søkte en posisjon Gud ikke hadde gitt dem
Korah, Datan og Abiram mente tydeligvis at de var like mye utvalgt og kvalifisert til å lede som Moses og Aron. De søkte en posisjon som Herren ikke hadde betrodd dem, og dette på bekostning av Moses og Aron som Gud hadde innsatt.

De foraktet Moses i full offentlighet, og aviste Moses når han ønsket dialog. Samtidig avviste de Guds kall over Aron.

Opprør mot Gud
Moses har åndelig forståelse, og tar ikke dette personlig. Han forstår at dette i bunn og grunn er et opprør mot Gud. Judas 11 bekrefter også dette.

Vers 11:
“Derfor har både du og hele din flokk samlet dere mot Herren. Men hva er Aron, siden dere murrer mot ham?”

Det er viktig med åndelig forsåelse og utrustning. Dette gjør oss i stand til å se hva som egentlig foregår. Moses var utrustet til å “lese det åndelige terrenget”.

Judas 11:

“…..de har gått til grunne ved Korahs gjenstridighet.”

Siste del av artikkelen kommer senere denne uken.


Tags: , ,

Comments are closed.