“ProfeTITT” – en kort titt på Bibelens profetier (37)

Dec 13th, 2010 | By Torstein-Laila | Category: Daniels bok, [forsiden], [profeten.no], profeti

“Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.” Daniel 9:26

“And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.” Daniel 9:26 KJV

Vi befinner oss forsatt i vers 26 i Daniel kapittel ni. Profetien sier at “den salvede utryddes og intet ha”.
Dette substantivet (intet ha) betyr ganske enkelt “nothingness” (eng.)
Når Kristus ble korsfestet var han naken, forlatt og uten ære. Han døde som en kriminell, torturert, avrettet, og offer for et justismord. Han ble til og med forlatt av sin Far (Gud). Dermed er det lett å se hvor godt profetien sammenfaller med Jesus fra Nasaret. I tillegg har vi mange andre skriftsteder (f.eks Jesaja 53-54), som taler klart om en lidende Messias.

Messias stedfortredende død
Han skulle dø etter 62 årsuker, regnet fra den første årsuken (49 år) var avsluttet. Hans død skulle ikke være for ham selv. Han skulle dø i noens sted.

og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.”

Jerusalem falt i år 587 for Kong Nebukadnessar II. Kyros II gir første befaling om å gjenoppbygge Jerusalem etter 70 år av fangenskap for jødene (ca. 536 f.kr.), og rundt 50 000 jøder reiser under Serubabel og Josvas ledelse tilbake for å gjennombygge templet.
I år 454 utsteder Kong Artaxerxes dekretet om at byen, med dens murer og gater, skulle settes i ordentlig stand.
Jødene hadde opplevd tilbakeslag i første del av oppbyggingen, og arbeidet ble stoppet på grunn av diplomatisk motstand. Apatien hindret folket i å fullføre det de hadde begynt på, men under profetene Haggai (ca. 520 f.kr) og Sakarja (ca. 520 f.kr.) skjøt arbeidet med å fullføre templet igjen fart, og dette sto ferdig i 515 f.kr.
I Esra og Nehemjas bok leser vi om hvordan stat og gudstjenestelliv blir reformert og gjenoppbygd.

Kilder:

Daniel – john C. Whitcomb, Verdenshistorie – spektrum forlag, Matthew Henry´s Commentary on the Whole Bible vol 4. Samt diverse bibelkommentarer.

Tags: ,

Leave Comment

You must be logged in to post a comment.