Julen

Julen handler for meg om å være takknemlig. Vi har så mye i dette landet. Vi lever i en luksus som mennesker i andre deler av verden bare kan drømme om. Vi har trygge grenser, vi har ikke opplevd krig på over 80 år. De siste 40 årene har nasjonen Norge blitt et av de [...]

Johannes åpenbaring

Skriftlesning: 2. Pet. 1:19-21, Åp. 1:3, Da. 12:8-10
Den siste tiden har jeg lest og lyttet mye til Johannes Åpenbaring. Boken lover en velsignelse til alle som leser, studerer og tror på bokens budskap. Mange kristne får nærmest en “shut down” bare de hører ordet Johannes Åpenbaring. Med det mener jeg at de tenker at boken [...]

Om felleskap og oppmuntring

Vi mennesker behøver hverandre. Vi er avhengige av støtte, hjelp, og oppmuntring fra andre. I vårt samfunn er det enklere å være individualist. Men en feilaktig individualisme leder fort til ensomhet og isolasjon. Gud har skapt oss til å være del av legeme. Han er “hode”, og vi er “lemmer” på samme legeme. Apostlenes gjerninger [...]

Troshelter

Når jeg forberedte meg for husmøte i dag tok jeg meg selv i å tenke på en av de kjente “trosheltene” i nyere tid. I hver generasjon ser vi hvordan Gud har brukt mennesker på en unik måte. Vi leser bibelen og blir inspirert av helter som David, Elias, Moses, Daniel, osv. Men disse bibelske [...]

Nidkjærhet for Jerusalem

Jeg har akkurat lest gjennom kapittel åtte i Sakarja fra flere forskjellige bibeloversettelser. Det første som slår meg er Guds nidkjærhet for Jerusalem. Han sier: “Jeg brenner for Sion med stor lidenskap, med stor harme brenner jeg for henne”, og videre “Jeg vender tilbake til Sion, jeg vil bo i Jerusalem”. Videre gir han løfter [...]

Sakarjas bok – et “dypdykk”

Jeg skriver denne artikkelen i forbindelse med vår første “Dypdykk”-samling onsdag 26. februar. Hensikten med disse samlingene er som navnet tilsier at vi skal gå dypere inn i tematikker. Når vi samles på søndagene har vi fokus på fellesskap og oppbyggelse, og undervisningen tilpasset dette formålet.
“Dypdykk” derimot er for deg som ønsker å gå i [...]